• 2008-2013 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta – obor Učitelství pro 1. stupeň
  • Rekvalifikační kurz „Instruktor kreativních programů a cvičení rodičů s dětmi“ (akreditace MŠMT, 150 hod.)
  • Rekvalifikační kurz „Lektor se zaměřením na volnočasové aktivity“ (akreditace MŠMT, 100 hod.)
  • Rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách – Pečovatelka o děti do 15 let včetně handicapovaných“ (akreditace MPSV, 162 hod.)
  • Rekvalifikační kurz „Lektor práce s rodinou“ (akreditace MŠMT, 145 hod.)
  • Kurz certifikované laktační poradkyně pod o. z. Mamila + absolvování kurzu poradenství při nošení